Den andre mai er det hundre år siden Alice Mary og Eivind Eckbo tok en stor beslutning: å starte en gradvis overføring av sin formue til en veldedig stiftelse.

Alice Mary var utdannet billedkunstner fra London og malte trolig hele sitt liv. Dette portrettet av Eivind Eckbo er malt av henne ca 1920 - Foto: Øystein Thorvaldsen (utsnitt)
Alice Mary var utdannet billedkunstner fra London og malte trolig hele sitt liv. Dette portrettet av Eivind Eckbo er malt av henne ca 1920 - Foto: Øystein Thorvaldsen (utsnitt)

Eckbos Legat 100 år

Publisert 10.03.2023

Portrett av Alice Mary Eckbo malt av Eilif Petersen (1910) - Foto: Øystein Thorvaldsen

Alice Mary Eckbo var født inn i den britiske overklassen, med aner som eide store slott og deler av både det engelske og det hollandske ostindiske kompani. Da hun giftet seg med norske Eivind Eckbo i 1907 ble henne formue overført til ham i samsvar med tidens skikk og lovverk. Eivind forvaltet formuen godt, og ved hans femtiårsdag i 1923, var verdiene økt til millionbeløp.

Gjennom sitt lange liv (1973-1966) skapte Eivind Eckbo verdier i form av industrielle investeringer, for eksempel i Oslo Sporveier AS, Hamburger Hochbahn GMBH, Hafslund AS, Raffineringsverket AS og AS Knud Graah, men foretok også nyetableringer som for eksempel Widerøes Flyveselskap AS, Olje- og shippingselskapet NOR – Mobil AS. AS Tungen Gård og eiendomsselskapet HERMES AS i København.

Eivind Eckbo sto ansvarlig for å reise Sjøfartsbygningen i Oslo i 1914. Etter hvert ble denne eiendommen Eivind Eckbos private og ble omdannet til det nåværende selskapet Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.

Eivind Eckbo var ingen vanlig kapitalist. Han var en idealistisk natur, som lot seg inspirere av utradisjonelle religiøse og filosofiske ideer, og hentet næring til flere av sine initiativer fra for eksempel Rudolf Steiner og Frank Buchman.

Brudebilde fra Hartsfield Manor i England 1907. Alice Mary Highford i mørk drakt og Eivind Eckbo i norsk kapteinsuniform - Foto: Øystein Thorvaldsen

Sammen med Alice Mary bygget Eivind Eckbo Villa Eckbo i Holmenkollen, og eide og utviklet en rekke andre eiendommer rundt om i Norge og andre land. Paret skapte også en omfattende samling av kunst og gjenstandskultur. I årene mellom 1923 og 1966 ble så godt som alle verdiene overført til Eckbos Legat, som enda er en av Norges største veldedige stiftelser, men utdelinger til formål innen blant annet kunst og kultur, vitenskap og forskning, forsvar og økologisk landbruk.

Inspirert av legatstifter Eivind Eckbos engasjement for kunst og kunstnere har styret i Eckbos Legat lagt opp til å feire legatets hundreårs jubileum med tiltak på kunst- og kulturfeltet. Eivind Eckbo var en nær venn og mesen for kunstnerne Gustav Vigeland og Thorvald Hellesen, og dette er bakgrunnen for et jubileumssamarbeid med Vigelandsmuseet der unge kunstnere som arbeider med skulptur som uttrykksform får stipend og utstillingsmulighet på museet, samt et utstillingssamarbeid med Nasjonalmuseet for å løfte frem den «glemte kubisten» Thorvald Hellesen.

Hundreårsdagen 2. mai 2023 feires med bokutgivelse om Eivind Eckbo og Eckbos Legat gjennom 100 år.

Se også Jubileumsutstilling på VigelandsmuseetJubileumsstipend og Thorvald Hellesen (1888-1937)