Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

 • Elever bidrar med antirasistiske uttrykk i utstillingen U/Synlig hverdagsrasisme i Norge på HL-senteret. Foto: HL-senteret ved Lars Opstad

  U/Synlig hverdagsrasisme i Norge

  HL-senterets undervisningsavdeling ønsker velkommen til et nytt, lærerikt og interaktivt undervisningsopplegg for klasser på mellomtrinnet.

 • Akershus slott, Olav Vs hall - Foto: Eivind Lorentzen

  Nye lys i Olav Vs hall

  Akershus Slotts Venner har nå sammen med flere bidragsytere og samarbeidspartnere, fullført belysningsprosjektet av den middelalderske kongelige gildehallen - Olav Vs hall.

 • Avreise Skeikampen - Foto: Marianne Helle

  Innenforskap!

  Ut av byen og opp på fjellet, stå på ski og oppleve vakker natur.

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
 • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
 • Les vår personvernerklæring her
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).