Blant 109 søknader har en kunstfaglig jury valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet i 2023.

De nominerte til Eckbos Legat Jubileumsstipend: Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling
De nominerte til Eckbos Legat Jubileumsstipend: Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Jubileumsutstilling på Vigelandsmuseet

Publisert 10.03.2023

Artikkelen er merket med: Legat Eckbo

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023 og ønsker å markere dette på en måte som understøtter legatets historie og engasjement for kunst, kultur og vitenskap. I samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén arrangerer vi Eckbos Legat Jubileumsutstilling og utdeling av Eckbos Legat Jubileumsstipend. Utstillingen skal vises juni–september 2023 på Vigelandsmuseet.

Juryen Eckbos Legat Jubileumsutstilling har valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til utstillingen. Kunstnerne får produksjonsstøtte på kr 75.000 hver. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta Eckbos Legat Jubileumsstipend på kr 200.000.

Juryen består av Jarle Strømodden (museumsleder Vigelandmuseet), Ahmed Umar (kunstner), Azar Alsharif (kunstner), Kristine K. Wessel (kurator og produsent, Kulturbyrået Mesén) og Mona Gjessing (redaktør Kunstavisen).

"Jeg er veldig fornøyd med responsen fra kunstnerne til denne jubileumsutstillingen. Vi i juryen har hatt våre positive utfordringer i arbeidet med å vurdere de innkomne søknadene. De fire prosjektene vi har valgt står godt på egne ben, samtidig som de både utfordrer og supplerer hverandre. Det jeg liker ved dem er at de appellerer både til det visuelle og intellektuelle hos oss som betraktere, akkurat slik god og viktig kunst skal gjøre", sier juryleder Jarle Strømodden.

Det kom inn hele 109 søknader til Open Call for Eckbos Legat Jubileumsutstilling og stipend. Kunstnere fra hele Norge ble invitert til å søke med et forslag til et skulpturelt/tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen. Kriteriene for søkere var å ha norsk statsborgerskap eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres.

Tidligere publiserte artikler: Jubileumsstipend og Vi inviterer til jubileumsutstilling