Det er for bærere av navnet Eckbo og familien mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2024:

Sandø

Publisert 30.04.2024

Utleie sommeren 2024:

Peisestuen og Fjøset leies ut på ukesbasis som tidligere:

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(16.6.-23.6.)

(23.6.-30.6.)

(30.6.-7.7.)

(7.7.-14.7.)

(14.7.-21.7.)

(21.7.-28.7.)

(28.7.-4.8.)

(4.8.-11.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

LEDIG

LEDIG

UTLEID

LEDIG

UTLEID

LEDIG

UTLEID

UTLEID

Det gjøres oppmerksom på at "Badstuen" ikke kan benyttes, hvilket innebærer at Peisestuen kun leies ut med to sengeplasser (køyeseng). 

Priser:

Fjøset, leie per uke (leien inkl. 2 parkeringsplasser)                                        

kr

10 500,-

Peisestuen, leie per uke (leien inkl. 1 parkeringsplass)

kr

4 750,-

Båt, leie per uke (ikke eksklusiv leierett)

kr

600,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 20.03.2024.

I søknaden må det oppgis følgende:

  • Hvilken bolig man ønsker å leie
  • Hvem som skal bo i boligen
  • Hvilke uke(r) man ønsker å leie og eventuelle prioriteringer
  • Behov for parkeringsplass(er), antall og hvilke uker 
  • Behov for tilgang til båt, hvilken uke(r)

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet for eksklusiv bruk. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom, og annen nødvendig bruk. Båten må mao. disponeres i fellesskap med annen leietaker i hvis det er flere som leier båt i samme periode.   

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte i april 2024, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.