Blant 109 søknader har en kunstfaglig jury valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet i 2023.

De nominerte til Eckbos Legat Jubileumsstipend: Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling
De nominerte til Eckbos Legat Jubileumsstipend: Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Jubileumsstipend

Publisert 09.05.2022

Her er de utvalgte kunstnerne til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandsmuseet i 2023 

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023 og ønsker å markere dette på en måte som understøtter legatets historie og engasjement for kunst, kultur og vitenskap. I samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén arrangerer vi Eckbos Legat Jubileumsutstilling og utdeling av Eckbos Legat Jubileumsstipend. Utstillingen skal vises juni - september 2023 på Vigelandsmuseet.  

Det var mange gode søknader og det har vært en vanskelig beslutning for juryen, som den 9. mai kunne annonsere de nominerte til Eckbos Legat Jubileumsstipend.  

Juryen har valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Kunstnerne får produksjonsstøtte på kr 75.000 hver. Verkene vises i utstillingen, som står juni - september 2023. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta Eckbos Legat Jubileumsstipend på kr 200.000.  

"Jeg er veldig fornøyd med responsen fra kunstnerne til denne jubileumsutstillingen. Vi i juryen har hatt våre positive utfordringer i arbeidet med å vurdere de innkomne søknadene. De fire prosjektene vi har valgt står godt på egne ben, samtidig som de både utfordrer og supplerer hverandre. Det jeg liker ved dem er at de appellerer både til det visuelle og intellektuelle hos oss som betraktere, akkurat slik god og viktig kunst skal gjøre", sier juryleder Jarle Strømodden.  

Det kom inn hele 109 søknader til Open Call for Eckbos Legat Jubileumsutstilling og stipend. Kunstnere fra hele Norge ble invitert til å søke med et forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen. Kriterier for søkere var å ha norsk statsborgerskap eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres. Innsending stengte 5. januar i år.  

Juryen består av Jarle Strømodden (museumsleder Vigelandmuseet), Ahmed Umar (kunstner), Azar Alsharif (kunstner), Kristine K. Wessel (kurator og produsent, Kulturbyrået Mesén) og Mona Gjessing (redaktør Kunstavisen). 

Still Life – Gaze from the East, Lin Wang 

Lin Wang nomineres for sin ambisjon om å belyse forskjellige aspekter ved vesten og østens felles historie gjennom kunstprosjektet Still Life – Gaze from the East. I sin prosjektbeskrivelse, skriver Wang at hun vil behandle stillebensmalerier ut i fra et moderne orientalsk perspektiv og å skape det hun beskriver som «en interaktiv kunstnerisk diskurs» 

Lånt hest må man snart stige av, Einar Grinde 

Einar Grinde nomineres med prosjektet Lånt hest må man snart stige av. Prosjektet er basert på en gipsskulptur av Gustav Vigeland. Han tar i bruk motiver hentet fra Vigelands relieffer, og fortsetter i kjent stil med hesten som sentral omdreiningsfigur. Grindes arbeid er av det dystopiske og sivilisasjonskritiske slaget, men rommer i sin flertydighet også humoristiske tilløp.  

The Grind, Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong 

Kunstnerduoen Aasgaard og Armstrong nomineres med sitt prosjekt The Grind, en scenisk totalinstallasjon som inviterer refleksjon over “de hyperkommodifiserte, massemedierte og prestasjonsdrevne forholdene vi lever under” som de selv beskriver. Installasjonen har innslag av kinetiske skulpturer, humor og satiriske element som salater laget av elastan og skumgummi, en espressofontene og voksduker som danner et lappeteppe av pop-up-reklamer i et skrivebordslandskap. 

Skulpturer i leire av Andrea Scholze 

Prosjektet Scholze beskriver for Eckbos Legat Jubileumsutstilling inviterer oss inn i et habitat bebodd av apelignende skikkelser i menneskelige størrelser, med en stemning som lukter av urtid og som noe skurrer. Verksgruppen berører spørsmål om tid i et evolusjonistisk perspektiv: hva var før og hva er nå? Scholzes skikkelser kan opptre som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner og spørsmål omkring vårt ambivalente forhold til natur. 

For mer informasjon om de nominerte kunstnerne og deres forslåtte verk.

Pressemelding: https://www.mynewsdesk.com/no/kulturbyen-oslo/pressreleases/disse-unge-kunstnerne-faar-stille-ut-paa-vigelandmuseet-i-2023-3180249