Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Forskning på hydroteknikk og drenering

Publisert 01.07.2022

Eckbos Legat har støttet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med midler til en stipendiatstilling øremerket forskning på drenering/hydroteknikk og klimagassutslipp i jordbruket.

Jubileumsstipend

Publisert 09.05.2022

Blant 109 søknader har en kunstfaglig jury valgt Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong med deres foreslåtte verk til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet i 2023.

Stratagem

Publisert 10.03.2022

Ønsker å skape en inkluderende og nyansert debatt om forsvar, sikkerhet og beredskap