Søknad om endring - omdisponering

  • Tildelt støtte skal brukes som angitt i søknaden.
  • Enhver fravikelse fra dette skal på forhånd være godkjent av Eckbos Legat, og dersom det skulle oppstå endringer kan du søke om omdisponering av tildelt støtte.
  • Mindre endringer avgjøres av administrasjonen, mens mer omfattende endringer behandles av styret.

Henvendelse angående endringer og omdisponering sendes på e-post til mail@eckbos-legat.no