Skatteplikt mv.

Publisert 03.03.2021

All støtte fra Eckbos Legat er som hovedregel skattepliktig for alle mottakere.

Unntatt fra dette er:

  • støtte til utdanning er i utgangspunktet ikke skattepliktig når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen
  • utbetalinger til privatpersoner på under kr 10 000 per år er ikke skattepliktig

Merk at utbetalinger til privatpersoner over kr 10 000 per år er skattepliktige fra første krone. 

Det gjøres særskilt oppmerksom på:

  • legatet vil ikke foreta skattetrekk selv om støtten ansees å være skattepliktig
  • legatet er ikke pliktig til å foreta innberetning av tildelt støtte
  • søker er m.a.o. selv ansvarlig for innrapportering og eventuell innbetaling av skatt

Denne redegjørelse er kun ment som en orientering om våre rutiner og ethvert spørsmål om skatteplikt er den enkelte søkers ansvar. Alle henvendelser i så måte må derfor rettes til skattemyndighetene. Den enkelte søker er også selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om eventuelle endringer i skattelovgivningen.