Ønsker å skape en inkluderende og nyansert debatt om forsvar, sikkerhet og beredskap

Illustrasjon ved Kristian Krohg-Sørensen / Stratagem
Illustrasjon ved Kristian Krohg-Sørensen / Stratagem

Stratagem

Publisert 10.03.2022

Artikkelen er merket med: Legat

Vi har i år gitt støtte på kr 550 000 til drift av nettstedet Stratagem. Stratagem ble lansert i 2019, og legatet har bidratt til driften fra 2020. 

Stratagem tilbyr en diskusjonsplattform for forsvar, beredskap og sikkerhet, og ønsker å bringe flere unge stemmer inn i debatten.

"Ved å motivere dagens unge profesjonelle til å utrykke seg skriftlig på en lavterskel og åpen plattform vil vi utvide bredden av perspektiver og bidragsytere til dagens forsvarsdebatt. Samtidig ønsker vi å være med på å berede grunnen for at unge profesjonelle får et varig engasjement og interesse i den offentlige og akademiske diskursen om forsvars-, sikkerhet- og beredskapsrelaterte spørsmål."

Stratagem

Dette skal blant annet oppnås gjennom en mentorordning med fokus på økt skriveferdighet. P.t. er dagens mentorer Kate Hansen Bundt, Sverre Diesen, John Andreas Olsen, Terje Bruøygard, Tor Ivar Strømmen, Janne Haaland Matlary, Dag Henriksen, Tormod Heier, Harald Høiback og Jacob Børresen. 

Ved å bringe flere stemmer inn i forsvarsdebatten, vil flere posisjoner og perspektiver blir belyst - noe som igjen vil heve kvaliteten på ordskiftet.

Alle artiklene ligger åpent tilgjengelig på nett og FB; Stratagem - debatt