Nytt forskningsprosjekt ved UiO favner flere av legatets hjertesaker, - økologisk kosthold og ernæring, bærekraft og folkehelse.

Fra v. doktorgradsstipendiat Kristin Stenger Rosnes, professor Per Ole Iversen og førsteamanuensis Christine Henriksen              Foto: Janne Kvammen
Fra v. doktorgradsstipendiat Kristin Stenger Rosnes, professor Per Ole Iversen og førsteamanuensis Christine Henriksen Foto: Janne Kvammen

Økologisk kosthold for gravide og småbarn

Publisert 03.03.2022

Artikkelen er merket med: Legat

Vi har nå besluttet å støtte et nytt og spennende forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, avd. for ernæringsvitenskap. Prosjektet skal følge opp 200 friske, gravide kvinner og deres barn frem til fylte to år.

Legatet har vedtatt å støtte prosjektet med kr 3 millioner i prosjektperioden på tre år. 

Oppstart for prosjektet er årsskiftet 2022, og prosjektet ledes av professor Per Ole Iversen.

- "Undersøkelser viser at det er betydelige, ernæringsrelevante forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt produsert mat. Dette skyldes hovedsakelig ulikheter i produksjons- og bearbeidingsmetoder av maten fra «jord/hav til bord». Økologisk mat inneholder reduserte nivåer av plantevernmidler/giftstoffer samt høyere konsentrasjoner av gunstige næringsstoffer.

Manglende kontrollerte kostholdsforsøk er hovedårsaken til at det er uklart om økologisk mat er mer gunstig for helsen vår. Det er også behov for å undersøke helseutfall på tvers av generasjoner. Derfor vil vi undersøke om et økologisk kosthold under svangerskapet vil ha gunstige helseeffekter hos den gravide og barnet frem til det er blitt to år; en kritisk periode for barns vekst og utvikling."

Det vil bli opprettet en egen nettside for prosjektet, og vi vil legge ut nærmere info. så snart denne er på plass. 

Vi ser frem til å følge prosjektet fremover!