Med utgangspunkt i Thorvald Hellesen sitt verk "Dansere" har Anders Sletvold Moe laget syv nye komposisjoner som en hommage til Norges "glemte kubist". Åpning av verket finner sted 1. april 2023.

Anders Sletvold Moe, Syv komposisjoner for Hellesen - Foto: Tor Ulstein
Anders Sletvold Moe, Syv komposisjoner for Hellesen - Foto: Tor Ulstein

Nytt kunstverk til Sjøfartsbygningen

Publisert 10.03.2023

Til Sjøfartsbygningen har Anders Sletvold Moe laget syv komposisjoner som en hommage til Norges "glemte kubist", Thorvald Hellesen. Sletvold Moe har tatt utgangspunkt i Hellesen sitt verk Dansere (1925) og utviklet et kunstprosjekt som strekker seg over syv vindusfelt i bygget hvor også Dansere opprinnelig var tenk som permanent verk.

Anders Sletvold Moe, komposisjon - Foto: Tor Ulstein

Dansen har kroppen som instrument. Dens dynamiske kraft, skjønnhet og levende uttrykk gir seg som motiv til kunsten. I Thorvald Hellesen sitt verk Dansere (1925) møtes harde og myke linjer og skaper formene av to dansende par. Verket er komponert rundt en noe forskjøvet sentralakse og innehar en tydelig vertikal orientering i felter som synes avledet av dansernes strake former. Stramheten i helhetsinntrykket mykes opp av diagonalene og halvsirkelformene som skaper dynamiske vekselvirkninger, og understreker dansen som motiv. Innslag av rød, blå og grønn aksentuerer videre energien og livaktigheten som Hellesen tilfører de geometriske formene.

I verket Syv komposisjoner for Hellesen transformeres den figurative plankubismen til Hellesen til et helt abstrakt maleri – fra venstre til høyre som en kunsthistorisk tidslinje. Man kan si at verket fra 1920-tallets franske modernisme i Paris for hvert vindu beveger seg frem mot en ren abstrakt flate, som var typisk for det som skjedde i New York på 1950-60 tallet. Med amerikanske kunstnere som Mark Rothko og Barnett Newman i spissen tok New York over rollen som den viktigste kunstmetropolen i etterkrigstiden.

Innledningsvis strammer Sletvold Moe opp Hellesen sine buede linjer og halvsirkelformer, men beholder den sentrale aksen helt til sjette vindusfelt. Sletvold Moe fører en gradvis redusering av fargepaletten som vektlegger rosa, rødt og oransje over kaldere toner som blå og grønt. Det endelige uttrykket er hardkokt og minimalistisk, redusert helt ned til en sort monokrom flate med en ramme rundt. Bilde kan også tross sin enkle komposisjon leses som et stilisert bilde av et mørklagt vindu med en vinduskarm, ikke ulikt det arkitektoniske rammeverket vinduene i sjøfartsbygningen utgjør som rammen for Sletvold Moes hommage til Hellesens kunstverk.

Muralene i Sjøfartsbygningen

Thorvald Hellesen sine murmalerier i Sjøfartsbygningen regnes ofte som hans hovedverk. Muralene er malt mellom 1923 og 1928, og strekker seg over både tak og vegger i trappeløpene og tilstøtende rom. I tillegg malte han monumentale bilder som skulle dekorere treningsrom og dansesal. Murmaleriene er særlig preget av art deco-stilen. Uttrykket er geometrisk, strengt og ornamentalt, og tydelig påvirket av Albert Gleizes’ idé om roterende plan. De to trappeløpene, som kalles blåtrappen og rødtrappen, har fått navn etter henholdsvis de fargene som er gjennomgående i hver av dem. I 1936 uttalte Hellesen: "Kubismen har lært hele verden gleden ved de klare og rene farver, og de moderne kunstnere vil gjerne arbeide sammen med arkitektene for å sette kulør på tilværelsen". Det er tydelig at Hellesen gjennom sitt kunstnerskap etterhvert ble mer opptatt av fargens musikalske potensial og de arkitektoniske løsningene som ligger i form.

I likhet med Hellesen fremholder Sletvold Moe en interesse og forståelse for kunst integrert i arkitekturen. Sletvold Moe er genuint opptatt av både den modernistiske kunsthistorien og videreutviklingen av et abstrakt formspråk i kunsten, også utenfor maleriets tradisjonelle grenser. Slik er han befestet både i egen samtid, samtidig som han forholder seg både aktivt og reflekterende til den abstrakte kunstens historie. Dette kommer tydelig frem i kunstverket Syv komposisjoner for Hellesen som nå vises på vinduene til Sjøfartsbygningen.

Anders Sletvold Moe (f. 1978) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö. Tidligere separatutstillinger inkluderer Trafo Kunsthall (2021), Nils Aas Kunstverksted (2020), Elastic galleri, Stockholm (2019), Kunstnerforbundet (2017), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (2016), Akershus Kunstsenter (2016) og Vigeland-Museet (2014). Sletvold Moe har flere store gruppeutstillinger bak seg, deriblant ved Trondheim Kunstmuseum (2017), NN-A NN-A NN-A New Norwegian Abstraction, Stavanger Kunstmuseum (2016) og Astrup Fearnley Museet (2014). Han har utført en rekke prosjekter med kunst i offentlige rom og er innkjøpt av flere museer.

Thorvald Hellesen (1888-1937) begynte på Kunstakademiet i Kristiania i 1910, og selv om han tidlig ble tatt opp som elev under Christian Krohg søkte han mot Paris og avantgarden allerede året etter. Han var tidlig ute med å ta opp i seg billedflatens fasettering som særlig preger det modernistiske formspråket i tiden. Han utfordret kunstscenen i Norge med verk som ofte karakteriseres som kubistiske, men som også preges av orfisme og futurisme samt venn og støttespiller Fernand Léger sin mer konstruktivistiske retning i maleriet. På 20-tallet gjorde Hellesen et omfattende utsmykningsoppdrag i Sjøfartsbygningen i Oslo på oppdrag fra sin trofaste mesen/velgjører Eivind Eckbo, og mot slutten av karrieren tok han også opp den anvendte kunsten. Hellesen har utført portretter, stilleben, nonfigurative komposisjoner samt abstraherte figurkomposisjoner som Dansere er et eksempel på.

Anders Sletvold Moe sin hommage til Thorvald Hellesens Dansere (1925) er et av flere temporære prosjekter i offentlige rom – som spor etter Hellesen – i aksen mellom Sjøfartsbygningen og Nasjonalmuseet. Verket er laget i forbindelse med Nasjonalmuseet sin Thorvald Hellesen-utstilling og Eckbos Legat sitt 100 års jubileum i 2023. Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent.

Utstillingsperiode: April - august 2023

Se også arrangement på Facebook: 
Åpning av verket "Syv komposisjoner for Hellesen" av Anders Sletvold Moe i Sjøfartsbygningen 1. april 2023

På Vimeo: 

"Syv komposisjoner for Hellesen" av Andreas Sletvold Moe (video)

Thorvald Hellesens kunst i Sjøfartsbygningen (video)