Etablering av systematisk integreringsarbeid - støtte til treårig prosjekt

Foto: pixelfit
Foto: pixelfit

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Publisert 03.03.2022

Artikkelen er merket med: Legat

Bakgrunnen for oppstart av prosjektet var behov for systematisk integreringsarbeid for å fange opp kristne flyktninger og innvandrere som sliter med å finne sin plass i lokalsamfunn og menigheter på grunn av språklige, kulturelle og konfesjonelle utfordringer. 

Formålet med dette arbeidet er å bidra til at menigheter i Den norske kirke etablerer inkluderingsarenaer som leder migranter inn i kirkens menighets- og gudstjenestefelleskap.

Prosjektet skjer i samarbeid med Den norske kirke og Det norske misjonsselskap.  

Vi tror dette kan være et viktig bidrag til god integrering. Arbeidet er godt i gang og KIA har så langt mottatt støtte på kr 1,3 millioner fra legatet.