Vi har i en årrekke støttet Fransiskushjelpen - som også i år har fått kr 200 000.

Foto: Stiftelsen Fransiskushjelpen
Foto: Stiftelsen Fransiskushjelpen

Hjelpe, lindre og være til stede

Publisert 17.03.2022

Artikkelen er merket med: Legat

Eckbos Legat har vært bidragsyter til Fransiskushjelpens viktige arbeid siden 1986. 

Årets støtte fordeles mellom:

  • Familiehjelperen som gir støtte til barn og unge som pårørende, hvor en av foreldrene / omsorgspersonene er alvorlig syke
  • Sorgtjenesten som tilbyr sorgstøtte i grupper til de som har mistet noen
  • Sykepleie på hjul som er et lavterskel, oppsøkende sykepleietilbud til mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet.

«Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon som har vært i drift siden 1956. Vi yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon og rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har vi en omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid. Fransiskushjelpens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Alle våre tjenester skal bære preg av at vi har tid, at vi ønsker å være til stede og at vi har en dyp respekt for det enkelte menneske. 

Vi takker så mye for deres bidrag til at vi kan fortsette å hjelpe mennesker rammet av sykdom, sorg og krise.

Stiftelsen Fransiskushjelpen v/Hanne Fossedal,»

Vi er glade for å kunne bidra til å gjøre en forskjell. 

Her kan du lese mer om Fransiskushjelpen og hva de kan hjelpe med.