Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Vigelandseminar 2023

Publisert 24.11.2022

Boundaries or no Boundaries – Skulpturer i skjæringspunktet mellom nasjonalisme og internasjonalisme

Stratagem

Publisert 10.03.2022

Ønsker å skape en inkluderende og nyansert debatt om forsvar, sikkerhet og beredskap