Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Vi stenger for mottak av nye søknader

Publisert 19.05.2022

Den 20. mai 2022 stenger vi søknadsportalen for mottak av nye søknader. Portalen vil bli åpnet igjen til høsten. Alle som har sendt inn søknad før 20. mai, har tilgang som tidligere.